Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Bibliografia

Abad, Francesc (2006): El “Parapet”. Diagonal núm. 1. El Camp de la Bota: http://www.francescabad.com/campdelabota/.
 

Águila, Juan José Del (2001): El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), Barcelona, Planeta.
 

Aloy, Joaquim; Basiana, Jordi i Gasol, Pere (2007): Papers catalans espoliats, Manresa, Zenobita.
 

-- (2009): La repressió franquista a Manresa en la veu de les víctimes: http://www1.memoria.cat/presos.
 

Aloy, Joaquim; Gasol, Pere (2008): Les repressions de la guerra i la postguerra a Manresa: http://www1.memoria.cat/repressions.
 

Amat, Josep i Dueñas, Oriol (2006): “Camps de concentració i batallons de treballadors”, dins El franquisme a Catalunya. La dictadura totalitària, vol. 1, pp. 145-149, Barcelona, Edicions 62.
 

-- (2006): “Els camps de concentració de Barcelona”, dins El franquisme a Catalunya. La dictadura totalitària, vol. 1, pp. 150-151, Barcelona, Edicions 62.
 

Arenal Cardiel, Isaac (1999): 95 Batallón de Soldados Trabajadores, Madrid, edició de l’autor
(http://www.esclavitudbajoelfranquismo.org/files/95BST_IArenal01intro.pdf)
 

Arnabat, Ramon; Castillo, Jesús; Sancho, Daniel (2009): La repressió del primer franquisme a l’Alt Penedès (1939-1948), Valls, Cossetània Edicions.
 

Badiola Ariztimuño, Ascensión (2011): Cárceles y campos de concentración en Bizkaia (1937-1940), Sant Sebastià, Txertoa.
 

Bonamusa, Francesc (2006): “La repressió segueix, 1953-1963”, dins El franquisme a Catalunya (1939-1937), vol. 5, La repressió franquista (1938-1977), pp. 160-173, Barcelona, Edicions 62.
 

Barallat i Barés, Mercè (1991): La repressió a la postguerra civil a Lleida (1938-1945), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 

Barriuso Babot, Jordi (2006): “Camps de concentració i unitats disciplinàries de treballadors a l’Espanya de Franco”, Revista HMiC, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
(http://webs2002.uab.es/hmic/recerca/camps%20de%20concentracio%20i%20unitats%20disciplinaries.pdf)
 

Botifoll Benasat, Carme (2010): Conflictivitat social i repressió. Santpedor (1931-1945), Vic, Eumo Editorial.
 

Casanova, Julián, et al. (2002): Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica.
 

Cattini, Giovanni C. (2006): “La repressió franquista. La ferotgia de l’Espanya falangista”, dins El franquisme a Catalunya. La dictadura totalitària, vol. 1, pp. 119-136, Barcelona, Edicions 62.
 

Corbalán Gil, Joan (2008): Justícia, no venjança. Els executats pel franquisme a Barcelona (1939-1956), Valls, Cossetània Edicions.
 

Cruanyes, Josep (2006): “Radiografia dels consells de guerra franquistes”, dins El franquisme a Catalunya (1939-1937), vol. 5, La repressió franquista (1938-1977), pp. 26-28, Barcelona, Edicions 62.
 

DD. AA. (2006): “Les memòries del Patronat de Redempció de Penes pel Treball”, Memòria de Les Corts. Presó de Dones. Barcelona, 1939-1955, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Memorial Democràtic
(http://www.presodelescorts.org/ca/papers)
 

DD. AA. (2006): “La ‘justícia’ franquista”, dins El franquisme a Catalunya (1939-1937), vol. 5, La repressió franquista (1938-1977), pp. 51-116, Barcelona, Edicions 62.
 

DD. AA. (2010): Les últimes detencions del franquisme a Manresa (octubre-desembre 1975): http://memoria.cat/detencions1975
 

DD. AA. (2011): El primer franquisme a Manresa en un clic:  http://memoria.cat/franquisme
 

Dueñas, Oriol (2007): Els esclaus de Franco, Badalona, Ara Llibres.
 

Farrés Sucarrat, Esther (2008): La repressió franquista a Vic, Vic, Patronat d’Estudis Osonencs.
 

Font, Lluïsa; Parcerisas, Conxita (2009): Manresanes que han fet història: http://www.manresanes.blogspot.com
 

Gómez Bravo, Gutmaro (2006): “El desarrollo penitenciario en el primer franquismo (1939-1945)”, Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, núm. 6, Madrid.
(http://hispanianova.rediris.es/6/dossier.htm#1)
 

-- (2007): La Redención de Penas. La Formación del sistema penitenciario franquista, 1939-1950, Madrid, Catarata.
 

-- (2008): “A imagen y semejanza: penas, propaganda y tratamiento en el sistema penitenciario franquista”, Entelequia. Revista Interdisciplinar, núm. 7. http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=07a05
 

-- (2009): El exilio interior. Cárcel y represión en la España franquista (1939-1950), Madrid, Taurus.
 

-- i Marco, Jorge (2011): La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España franquista (1936-1950), Barcelona, Ediciones Península.
 

González Cortés, José Ramón (2006): “Origen y desarrollo de los campos de concentración franquistas en Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, vol. 62, núm. 1, pp. 257-288, Badajoz, Centro de Estudios Extremeños-Diputación de Badajoz 
(http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2007153)
 

-- (2008): “Represión, esclavitud y exclusión. Un análisis a escala de la violencia franquista”, Entelequia. Revista Interdisciplinar, núm. 7.
(http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=07a05)
 

Preston, Paul (2011): L’holocaust espanyol, Barcelona, Editorial Base.
 

Juliá, Santos, et al. (1999): Víctimas de la guerra civil, Madrid, Temas de Hoy.
 

Lorenzo, Aïda i Llorenç, Esther (2007): Republicans represaliats pel franquisme, Girona, CCG Edicions.
 

-- (2008): Republicans represaliats pel franquisme. La causa contra l’AFARE i altres judicis, Girona, CCG Edicions.
 

-- (2010): Morir en el temps del franquisme, Girona, CCG Edicions.
 

Mendiola, Fernando i Beaumont, Edurne (2007): Esclavos del franquismo en el Pirineo. La carretera Igal-Vidángoz-Roncal (1939-1941), Tafalla, Txalaparta.
 

Mir, Conxita (2000): Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Lleida, Editorial Milenio.
 

Molinero, Carme et al. (2003): Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo, Barcelona, Crítica.
 

Monfort, Aram (2008): Barcelona 1939: el camp de concentració d’Horta, Barcelona, L’Avenç.
 

-- (2009): “Los campos de concentración franquistas y su funcionamiento en Cataluña”, Hispania: Revista Española de Historia, vol. 62, núm. 231, pp. 147-177, Madrid, CSIC.
 

-- (2009): “¿De la excepcionalidad a la normalidad? Las prisiones de la posguerra en Barcelona (1939-1944)”, VII Encuentro de Historiadores sobre el Franquismo, Santiago de Compostel·la, Fundación 10 de Marzo i Universidade de Santiago de Compostela.
(http://investigadoresfranquismo.com/encuentro/comunicaciones-aceptadas)
 

Pagès i Blanch, Pelai, dir. (2004): Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1975), València, Publicacions de la Universitat de València.
 

-- (2006): “La presó Model de Barcelona a la postguerra”, dins El franquisme a Catalunya. La dictadura totalitària, vol. 1, pp. 130-132, Barcelona, Edicions 62.
 

Pons, Joan Albert (2003): “Radiografia de la repressió franquista a Manresa. Avenç d’un estudi global sobre l’abast de la xarxa repressiva del règim”, Dovella, núm. 80-81, pp. 18-20, Manresa, Centre d’Estudis del Bages.
(http://www.raco.cat/index.php/Dovella/article/view/20583/321544)
 

Prada Rodríguez, Julio (2010): La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial.
 

Rodrigo, Javier (2005): Cautivos. Campos de concentración en la España franquista (1936-1947), Barcelona, Crítica.
 

-- (2006): “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, Hispania Nova, núm. 6 http://hispanianova.rediris.es
 

-- (2004): “Políticas de la memoria, lugares del olvido. Los campos de concentración franquistas y la ‘recuperación de la memoria histórica’”, VII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Santiago de Compostel·la.
(http://www.ahistcon.org/docs/Santiago/pdfs/s3s.pdf)
 

Solé i Sabaté, Josep M. i Villarroya i Font, Joan (1983): La repressió a la guerra i a la postguerra a la comarca del Maresme (1936-1945), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 

Tébar, Javier, et al. (2010): TOPCAT. 1963-1977. L’antifranquisme català davant el Tribunal de Orden Público, Barcelona, Fundació Cipriano García-Generalitat de Catalunya-Memorial Democràtic.
(http://www.ccoo.cat/revistes/arxiu/topcat.pdf)
 

Vázquez, Federico (2006): “La judicatura i la fiscalia franquistes”, dins El franquisme a Catalunya. La dictadura totalitària, vol. 1, pp. 137-144, Barcelona, Edicions 62.
 

-- (2006): “Els instruments legals de la repressió”, dins El franquisme a Catalunya (1939-1937), vol. 5, La repressió franquista (1938-1977), pp. 200-204, Barcelona, Edicions 62.
 

Vega Sombría, Santiago (2011): La política del miedo. El papel de la represión en el franquismo, Barcelona, Crítica.