Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

La repressió disfressada de justícia

Fins a començaments dels anys seixanta, una bona part de l’acció repressiva del règim es canalitzà a través de la jurisdicció militar, que passà a tenir competència en àmbits que no li eren propis. Els consells de guerra esdevingueren el principal instrument que donà cobertura legal a la privació de llibertat de centenars de milers de persones, algunes de les quals foren condemnades a mort i executades. Per norma general, els procediments funcionaren sense respectar les garanties jurídiques més elementals. L’any 1963, amb la creació del Tribunal de Orden Público (TOP), la dictadura derivà cap a la justícia civil la repressió política i ideològica.

Aquest apartat mostra diferents documents procedents de consells de guerra. La majoria provenen de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer, amb seu al Govern Militar de Barcelona. El primer subapartat inclou una tria a partir de diferents sumaris. S’hi poden trobar denúncies, declaracions de testimonis i processats, certificats de conducta i antecedents, autos-resúmenes, interlocutòries de processament i sentències, entre d’altres. El segon subapartat se centra en tres sumaris concrets, dels quals es pot resseguir l’evolució de cada un, document a document. Per últim, el tercer apartat mostra documentació derivada de l’aplicació de la pena màxima. S’hi poden veure no tan sols sentències de mort, sinó també notificacions de l’enterado del general Franco i els últims tràmits abans de l’execució -que incloïen la firma del condemnat moments abans de ser afusellat-, a més dels certificats mèdics que acreditaven la defunció per hemorràgia interna. També s’han recollit algunes sentències del Tribunal de Orden Público (TOP).

Documents de consells de guerra (76)
Alguns procediments sumaríssims (168)
Les condemnes a mort: la privació del dret a existir (246)
Sentències del Tribunal de Orden Público (TOP) (12)