Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)