Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Emili Martínez Ballester. L'organització del PSUC i de CCOO i llur reacció davant les detencions

Data de naixement:  05/08/1943

Militància: PSUC. Forma part d'alguns comitès de direcció

Càrrecs: Delegat sindical de CCOO de Banca i President del Centre Excursionista de la Comarca de Bages

Data entrevista: 30/05/2009

Transcripció
Emili Martínez Ballester sobre "L'organització del PSUC i de CCOO i llur reacció davant les detencions"30.5 KB