Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Jepi Subirana Clusells. El jutge López-Carrasco. Llibertat incondicional

Data de naixement: 18/08/1944
Militància: antic membre de les Plataformes Anticapitalistes, JOC
Detenció: 10 d’octubre de 1975
Reclusió: l’11 d’octubre va ser posat en llibertat sense fiança
Durada de la detenció: 36 hores
Lloc: Caserna de la G. Civil i Presó de Manresa
Data entrevista: 26/02/2010
Transcripció
Jepi Subirana Clusells sobre "El jutge López Carrasco. Llibertat incondicional"26 KB