Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Josep Fuentes Ribas. La mort de Franco

Data de naixement: 20/08/1950
Càrrecs: secretari del jurat d’empresa de Lemmerz S.A. i president de l’Agrupació sindical de l’automòbil de Manresa
Militància: PSUC i CCOO
Detenció: 10 d’octubre de 1975
Reclusió: del 10 al 28 d’octubre restà reclòs entre la Caserna de la Guàrdia Civil i la presó de les Escodines de Manresa. Del 28 d’octubre al 6 de desembre, a la presó Model de Barcelona.

Data entrevista: 04/10/2009

Transcripció
Josep Fuentes Ribas sobre "La mort de Franco"28.5 KB