Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Lluís Maruny Curto. Les persones que es van fugar. El meu pare era falangista

Data de naixement: 24/06/1947
Militància: PSUC

Càrrec: Responsable polític del Comitè Comarcal del Bages des de 1974
Detenció: va ser retingut el 10 de desembre de 1975 i alliberat el mateix dia, després de fugar-se a Barcelona durant les detencions.

Data entrevista : 04/10/2009

Transcripció
Lluís Maruny Curto sobre "Les persones que es van fugar. El meu pare era falangista"39.5 KB