Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Marga Martínez Figueras. El retorn dels empresonats i la rebuda massiva a Manresa. Policia versus Guàrdia Civil

Data de naixement: 20/07/1950
Militància: PSUC i Comitè de Solidaritat.

Data entrevistes: 30/05/2009 i 04/10/2009

Transcripció
Marga Martínez Figueras sobre "El retorn dels empresonats i la rebuda massiva a Manresa. Policia versus Guàrdia Civil26 KB