Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Maria Montserrat Margarit Castells. Les detencions i el trasllat a la caserna de la Guàrdia Civil

Data de naixement : 20/09/1941
Militància:  PSUC
Càrrec: Fundadora i presidenta de L'Associació de Dones del Bages

Data entrevista: 30/05/2009

Transcripció
Maria Montserrat Margarit Castell sobre "Les detencions i el trasllat a la caserna de la Guàrdia Civil"24 KB