Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Ramon Majó Lluch. Les persones que es van fugar. Amagat a Barcelona

Data de naixement: 11/02/1940
Militància: PSUC

Càrrecs: Comitè Local de Manresa. S'ocupava de les relacions amb altres forces antifranquistes
Detenció: no va ser detingut en aquestes operacions. Va restar amagat a Barcelona.

Data entrevista: 04/10/2009

Transcripció
Ramon Majó Lluch sobre "Les persones que es van fugar. Amagat a Barcelona"39.5 KB