Text llegit durant la inauguració

Reproducció i transcripció d’un text que es devia llegir durant la inauguració de la Biblioteca, però d’autoria desconeguda. Pel contingut, l’autor podria ser el director o un professor del Grup Escolar (l’actual Institut Lluís de Peguera), que estava ubicat al mateix edifici.

“Dignes Autoritats, senyoretes Bibliotecàries, Senyores, senyors:

Avui és gran diada de festa per a la nostra localitat. La inauguració d’aquesta Biblioteca Popular, encara que humil, prometedora de mil esperances, ens omplena de joia.

A partir d’aquest dia, en aquest lloc trobarem amics despresos, generosos, sense mica d’egoisme i gens amoïnadors. Sols esperen que mans amigues comencin a fullejar-los, llegir-los, treure’ls el nèctar que contenen.

Arrenglerats humilment, trobarem tresors  que no s’amaguen, que s’entreguen a tothom. Llibres sans, de sonoritat castellana, i d’altres que es dirigiran a nosaltres amb la nostra règia llengua catalana, què passejaren pel món els esforçats fills de la terra i enaltí l'insigne Verdaguer.

Els llibres són discrets i prudents que ens distreuen o ensenyen. A tots serveixen de bon grat. Fan com la font fresca i brolladora, que treu la set a tothom que a ella acut. Ric o pobre, savi o ignorant, vell o jove, tots són atesos.  A aquest dóna un bon consell:  a l’altre el curulla d’experiència: al de més enllà li minva un neguit.

Per tot això amem el llibre i aquest ens paga amb doble moneda, oferint-nos, donant-nos el cent per u, com la millor collita.

Si tantes ventatges ens portaran els llibres, nosaltres els escolars, agraïm de tot cor lo que la Biblioteca representarà en la formació de la nostra intel·ligència, en la nostra educació, i per això donem rendides gràcies a tots els que han fet possible tan bona obra per a Sant Joan i al mateix temps preguem a les Autoritats que això no sigui meta d’arribada, sinó de sortida, estímul que faci possible, que la Biblioteca es superi cada dia arribant a ésser una d’aqueixes institucions que s’ensenyen amb orgull al foraster que ens visita ............”

discurs_inaugural2.jpg