La fossa militar
del cementiri de Manresa

Portada

405 soldats, procedents de diferents indrets de l’Estat espanyol, van morir els darrers mesos de la Guerra als hospitals de sang de Manresa. La immensa majoria formaven part de l'exèrcit de la República (9 d'ells, com a presoners). 400 van morir entre el 19 d'abril del 1938 i el 18 de gener del 1939, data en què els republicans devien evacuar els hospitals de Manresa, davant la proximitat de les tropes franquistes. 5 soldats més van morir posteriorment.

 

Segons el llibre “Relació Soldats morts en els Hospitals Militars d’ací, enterrats a la fosa Militar”, localitzat a l'Arxiu Comarcal del Bages, dels 405 soldats, un total de 296 van ser enterrats en aquesta fossa del cementiri de Manresa.

 

Amb la recuperació i divulgació dels seus noms, aquest web pretén recordar unes persones i una generació estroncada per la guerra i el feixisme i, alhora, contribuir modestament a recuperar la memòria històrica, una tasca absolutament ineludible. També pretén intentar facilitar el retrobament d'alguns desapareguts per part dels seus familiars.

 

En aquesta primera llista es publiquen les dades conegudes de les 296 persones enterrades a la fossa militar, dades que sorgeixen del llibre esmentat i de la documentació existent al Registre Civil del Jutjat de Manresa.

 

RELACIÓ DES SOLDATS MORTS ALS
HOSPITAL DE SANG DE MANRESA (1938-39) 
I ENTERRATS A LA FOSSA MILITAR
DEL CEMENTIRI DE LA CIUTAT
(document en format PDF)

 

A continuació, es pot consultar la llista dels altres 109 soldats que també van morir als hospitals de sang de Manresa, però que no van ser enterrats a la fossa comuna, sinó en nínxols del cementiri de Manresa o van ser traslladats als cementiris de les seves poblacions d’origen. Alguns d'aquests soldats no eren republicans i, fins i tot, 3 d'ells van morir als hospitals de campanya del Cos de l'Exèrcit del Maestrazgo, un cop les tropes franquistes havien entrat a la ciutat. Les dades provenen del Registre Civil del Jutjat de Manresa

 

RELACIÓ DE LA RESTA DE SOLDATS MORTS 
ALS HOSPITALS DE SANG DE MANRESA
(1938-39) 
(document en format PDF)

 

Del total de soldats morts a Manresa només 8 eren manresans i cap d’ells va ser enterrat a la fossa militar. Lògicament, la majoria de soldats manresans van morir als fronts de guerra allunyats de la seva ciutat. Una relació detallada dels milicians i soldats manresans morts o desapareguts al front es pot trobar en aquest nostre web: www.memoria.cat/morts

 

Aquesta relació inclou un total de 520 manresans morts al front. 
Cal afegir que al cementiri de Manresa, a més de la fossa militar, existeix també una fossa civil. En aquesta fossa, a més de molts manresans pobres –els familiars dels quals no podien pagar el nínxol- s’hi troben enterrats alguns manresans morts durant la repressió a la reraguarda i moltes persones anònimes, entre les quals diversos refugiats de guerra que, fugint dels combats i de l’avenç del feixisme, es van instal·lar a Manresa  i aquí hi van trobar la mort.