El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Crèdits

Autors: Joaquim Aloy i Bosch, Jordi Basiana i Obradors, Josep Castilla i Garcia, Pere Gasol i Pujol, Oriol Luján Feliu

Col·laboradors: Jordi Bonvehí Castanyer, Miquel Àngel Alfaro Santos

Autor de l’article de “La població”: Xavier Rubio Cano

Correcció: Josep Alert

Traducció al castellà: Josep Alert i Sílvia Berengueras

Digitalització dels documents: Marta Pich

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

Maquetació del web: PSDaWEB

Procedència dels documents i imatges: Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages, Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares)

Agraïments: Ajuntament de Manresa, Arxiu Municipal de Manresa, Arxiu Comarcal del Bages. I molt especialment, Ignasi Perramon -regidor de Cultura de l’Ajuntament-, Imma Comes -responsable de l’Arxiu Municipal- i Marc Torras -director de l’Arxiu Comarcal del Bages-, per les extraordinàries facilitats donades.

Aquest web ha tingut el suport de:

Manresa, gener de 2011