El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Vídeos de testimonis

 

Al munt de documentació gràfica i textual del present web del franquisme, hi afegim prop de 200 talls de vídeo de diferents testimonis que van viure aquesta època, especialment durant els primers anys.

Es tracta del testimoniatge d'Esteve Bascompte Vilanova, Josep Batriu Agut, Montserrat Camprubí Rovira, Manuel Cano Navarro, Vicenç Circuns Cuadros, Antoni Garriga Prat, Lluís Grifell Pons, Maria Prat Torra, Joan Rius Soler, Lluís Soldevila Mominó, Jaume Navarro Torras, Maria Antònia Terme, Josep Tomàs Cabot, Josep Torra Ferrer, Maria Torra i Emili Vilanova Ribas. Progressivament s'hi incorporaran nous testimonis.

Les persones entrevistades, entre molts altres temes, parlen de l'entrada de les tropes franquistes, la Falange, les visites de Franco a Manresa, la fam, l'estraperlo, la repressió franquista, la persecució de la llengua catalana, el cinema, l'ensenyament, el sindicalisme, la religió i la moralitat de l'època.

Algunes d'aquestes entrevistes es van enregistrar amb motiu de la realització del documental Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959), produït el 2007 per l'Ajuntament de Manresa.