El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Portada

Aquest web presenta més de 2.000 documents, imatges i retalls de premsa sobre els primers vint anys del franquisme a Manresa. Tots els documents són inèdits. La seva localització és fruit d’una recerca llarga i sistemàtica, que s’ha realitzat especialment a l’Arxiu Municipal de Manresa. Alguns documents són tan il·lustratius que parlen per ells mateixos.
 

Aquest treball no és una història exhaustiva del franquisme a Manresa. Ofereix un volum immens de documentació que retrata com era i com actuava un règim de llarga durada, que reprimí els drets més elementals de les persones. Si algun dia es fa aquesta història exhaustiva, resultarà imprescindible la consulta de la documentació que ara es mostra.
 

En aquest web es poden llegir bans i discursos dels alcaldes de Manresa, conèixer els telegrames que van enviar a Franco i alguns escrits de la premsa manresana, tan servil sempre al règim. Es pot conèixer –o recordar- les grans celebracions anuals del franquisme (18 de julio, Fiesta de la liberación, Día del Caudillo...), el procés de construcció del monumento a los caídos... S’hi troba documentació de Falange, papers sobre la División Azul, la relació de medalles de la ciutat lliurades a jerarques significatius del règim, començant pel mateix Franco... S’hi pot veure també una quarantena de fotografies de la primera visita de Franco a Manresa, que va ser rebut massivament per una ciutat que un any abans havia protagonitzat una de les primeres vagues obreres del règim a tot l’Estat -la vaga de la Fàbrica Nova-,  tot i que ja quedaven enrere els primers anys de fam i misèria i del difícil retorn a la normalitat després de la guerra.
 

S’hi poden veure documents sobre la repressió, les depuracions, sobre autoritzacions i prohibicions de tota índole, informes sobre gent “sospitosa”. També s’hi pot constatar la repressió contra la llengua catalana i la política d’imposició d’un ensenyament espanyolista que va anul·lar de soca-rel el sistema pedagògic avançat de l’època de la República (val la pena veure la relació dels llibres de les biblioteques escolars o els papers dels mestres que acreditaven la seva trajectòria professional abans de 1939).
 

Es pot comprovar el pes immens que tenia la religió i les grans manifestacions litúrgiques de l’època (la visita de la Mare de Déu de Fàtima, l’enterrament de Josefina Vilaseca... ) i conèixer quina era la moralitat llavors predominant, començant per les campanyes contra la blasfèmia. També són d’interès les imatges de la construcció de l’església de Crist Rei, localitzades a l’Arxiu d’Alcalá de Henares.
 

En alguns casos la documentació és tan completa que permet, per exemple, saber el cost de la Fiesta de la liberación de cada any, del viatge a Madrid per concedir a Franco la medalla d’or, o quant va costar la mateixa visita de Franco a Manresa. També es pot veure en diferents plànols la distribució d’autoritats civils i militars en alguns actes polítics i religiosos solemnes, o tenir accés a la relació dels manresans que amb els seus diners van sufragar l’espasa que es va lliurar al general que va entrar a Manresa amb les tropes franquistes vencedores.
 

En definitiva, el web permet gaudir d’un extraordinari volum de documentació inèdita i d’un gran valor històric. Es tracta del testimoni d’una època que va ser nefasta per a Manresa i Catalunya.
 

Joaquim Aloy, Jordi Basiana, Josep Castilla, Pere Gasol i Oriol Luján