El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Fiesta de la "liberación" de Manresa. Documents

 

1940

     

29/12/1939: Comunicat de l’arxipreste de la basílica de la Seu, Valentí Gibert, en què agraeix que s’hagi pensat en ell per formar part de la comissió de les festes de la “liberación” de la ciutat. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

30/12/1939: Comunicat de Falange amb els càrrecs que formaran part de la comissió de les festes de la “liberación”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 
   

5/1/1940: Invitacions del govern municipal manresà a diferents autoritats militars relacionades amb la “liberación de la ciudad”: el coronel Mizzian, el general García Valiño i el tinent coronel Julio Pérez Salas. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

23/1/1940: Nota que avisa el personal de la Guàrdia Urbana que "puede vestir con orgullo el uniforme de arma o unidad combatiente". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

23/1/1940: Llista d’assistents a la missa de campanya i croquis d’on han de seure durant la desfilada de les tropes al Passeig. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

23/1/1940: relació de les diverses tasques que ha d'efectuar la Guàrdia Urbana durant la celebració de la jornada de la "liberación". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

23 i 24/1/1940: full titulat "Suplemento de las fiestas de la liberación”; entre d'altres actes de la jornada, s’hi especifica que “en la fachada del teatro Conservatorio será colocado un cuadro de cinco metros del GENERALÍSIMO FRANCO". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1940. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

24/1/1940: Programa de l'actuació al Kursaal del "divo de divos" Marcos Redondo i Maria Teresa Planas. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

12/01/1940: carta del Centre d'Esports Manresa a la comissió "pro-fiesta de la liberación" en què demana que anunciïn en el seu programa el partit que jugarà el mateix dia 24 amb el Futbol Club Barcelona (equip reserva). La missiva acaba amb les frases: "¡Saludo a Franco! ¡¡¡Arriba España!!!” (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Relació de despeses dels actes de la “fiesta de la liberación” corresponents a l’any 1940, a càrrec de les arques municipals. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Contracte de La Principal de Bages perquè actuï el 23 de gener. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

29/01/1940: Nota manuscrita de Valentí Gibert, arxipreste de la Seu, en relació a l'import abonat per la comissió de festes de la "liberación". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1941

     

20/1/1941: Carta del “jefe local” de Falange, Àngel Badia, que convoca tots els milicians a la celebració del segon aniversari de la "liberación” de la ciutat. El text acaba dient que se sancionarà qui deixi de prestar el servei, tot i que "el deseo de todos los Camaradas de exteriorizar en dicha fecha la gratitud debida al Caudillo y a sus soldados heroicos que nos redimieron y rescataron la unidad de la Patria, hará, sin duda, innecesarias tales medidas". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

22/1/1941: invitació del cap de cerimonial de l'Ajuntament, Francesc Gual Vilaseca, al comandament militar de la “plaza” de Manresa a assistir a les festes de la “liberación”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1941. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

10/2/1941: Relació de les factures generades amb motiu de les festes de la “liberación” de l’any 1941; l’import total és de 2.102,25 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1942

   

23/1/1942: serveis que han d’efectuar la Guàrdia i Policia Urbana amb motiu de les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

Reglament general dels diferents actes de la jornada de "liberación" a tot l'Estat. Després de la lectura del "parte oficial de guerra" del dia de la "liberación", s'havien de llegir les següents paraules de José Antonio: "¡Catalanes! Que el futuro, como el pasado, no os intente borrar como una generación maldita que tendió a su pueblo los puentes del aniquilamiento. ¡Catalanes!, que la gran España -la de hoy, la de ayer y la de mañana- integre vuestros esfuerzos -los de la gran Cataluña- para servir a la alta empresa de unificación donde todos los españoles habremos de salvarnos". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Gener de 1942: Detall de les despeses imprevistes generades per les festes de la “liberación”. La suma total puja 400,55 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1943

 

Gener de 1943: Instruccions del departament de propaganda de la “Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS” de la província de Barcelona, de com s'han de desenvolupar els actes de celebració i de reafirmació “nacional-sindicalista” del cinquè aniversari de la "liberación", signades pel governador civil i “jefe provincial” del Movimiento, Antonio F. De Correa Veglison. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

20/1/1943: resposta favorable del coronel Julio Pérez Salas a l'alcalde de Manresa, que l'havia convidat a assistir a la festa de la "liberación". Pérez Salas comandava les forces que van ocupar la ciutat el 24 de gener de 1939. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

21/1/1943: Invitació a les festes i al dinar posterior adreçada per l'alcalde a l'arxipreste de la Seu, Valentí Gibert Mensa; s’hi afirma que "tendrá un puesto reservado en la comida íntima que, presidida por el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Camarada Antonio F. de Correa Veglison, se celebrara en el Salón Consistorial...". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

22/1/1943: Comunicat de l'alcalde Domènec Prunés en què insta a penjar motius als balcons i a participar en les festes; s’hi destaca l'acte especial d’hissar la bandera espanyola. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

22/1/1943: Comunicat de l'alcalde Prunés en què insta a tancar botigues i fins i tot a suspendre els serveis d’enllustradors entre les deu i les dotze, amb motiu de les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

24/1/1943: Distribució dels comensals a la “comida íntima” de celebració de les festes de la “liberación”: en total 13 taules i 67 comensals. A la primera taula, entre d'altres, hi figuren el governador civil, el coronel Pérez Salas, l'alcalde, el cap de Falange i l'arxipreste de la Seu. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Gener/1944: Distribució de les autoritats i participants en la missa de celebració de la “liberación”, a la basília de la Seu. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Gener/1944: Distribució de l'exèrcit i diferents seccions que participen en els actes a la “Plaza de los Mártires”, actual Plaça Major. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

17/1/1944: Invitació de l'alcalde Josep Montardit al coronel Julio Pérez Salas, "Jefe de la Columna del Glorioso Ejército Español que liberó a Manresa com bravura y pericia notorias". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

20/1/1944: Comunicat de l’alcalde Josep Montardit en què recorda la importància de l'acte d'hissar la bandera. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

21/1/1944: Invitació de l'alcalde Josep Montardit al cap de la Guàrdia i Policia Urbana als actes commemoratius del cinquè aniversari de la "liberación". Hi afirma que té "sumo interés en que asistan a dichos actos todos los funcionarios municipales francos de servicio y que veré con disgusto cualquier falta de asistencia". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1944. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1945

     

20/1/1945: Invitació del delegat comarcal d'excombatents i de Falange, Pere Carreras Roca, a l'alcalde Josep Montardit, a un dinar de germanor amb motiu de la celebració del sisè aniversari de la "liberación". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

20/1/1945: El “Jefe de Ceremonial de FET y de las JONS”, Hipólito de Pedro Martínez, convida l'alcalde Montardit als diferents actes commemoratius. Li recorda que "los Afiliados al Movimiento deben asistir de uniforme". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1945. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Comunicat propagandístic que insta a participar als actes de les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Distribució dels comensals i taules al dinar a l'hotel Sant Domènec amb motiu de les festes. A la primera taula figuren el governador civil, l'alcalde, l'arxipreste de la Seu i el cap local de Falange. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1946

   

23/1/1946: Ordres adreçades a la Policia i Guàrdia Urbana amb motiu de la celebració. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

23/1/1946: Ban de l'Ajuntament que recorda la importància de celebrar adequadament les festes de la “liberación”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1946. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener del 1946: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 14.100 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Ordre de pagament de l’Ajuntament al tramoista del Teatre Conservatori Ignasi Prat Puig; l’import total ascendeix 43 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1947

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1947. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Gener del 1947: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 18.498'90 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

24-1/1947: Rebut de la cobla-orquestra La Principal del Bages per una audició de sardanes durant les festes; l’import és de 500 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1948

     

19/1/1948: Invitació de l'alcalde Joan Prat Pons a Marcos Redondo -fill adoptiu de la ciutat-, perquè participi en les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

20/1/1948: Comunicat de l'alcalde amb els horaris que hauran d’acomplir els comerços durant els tres dies de celebració de les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1948. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1948: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 24.591,35 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1949

   

Gener de 1949: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 23.995,50 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1950

   

Gener de 1950: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 23.471,80 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Gener de 1950: Intent per part de l'Ajuntament de contractar un grup de comparses d'animació de Navarra. La temptativa fracassà a causa de problemes interns de les comparses. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1950. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1951

 

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1951. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1951: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a la Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 27.306 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Programa de la "Comida Hermandad de Ex-Combatientes”, amb motiu de l'aniversari de la "liberación" i relació de les persones convidades. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1952

 

Llista de convidats al “almuerzo” de la festa de la "liberación" i personalitats que requereixen cotxe. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Gener de 1952: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a la Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 29.227,25 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1953

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1953. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Cartell dels actes de celebració de la "liberación” de l'any 1953. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

26/1/1953: Escrit del general Julio Pérez Salas en què justifica la seva absència a les festes a causa d’una grip. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1953: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 27.013,37 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1953: llista de convidats al “almuerzo”. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1954

 

24/1/1954: Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1954. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1954: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 29.179,60 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1955

 

24/1/1955: Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1955. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener de 1955: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 29.403,17 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1956

 

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1956. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

   

Gener del 1956: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 29.159,05 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1957

     

21/1/1957: Carta manuscrita del cantant de lírica Marcos Redondo; després d’agrair a l'alcalde la invitació a les festes, hi afirma que no hi podrà assistir per tenir actuacions programades. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

22/1/1957: Telegrama de Mariano Calviño en què informa que no podrà assistir a les festes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

24/1/1957: Telegrama del general Pérez Salas en què s'adhereix a la celebració de la "liberación". (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1957. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

 

Gener de 1957: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 27.735,15 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1958

   

Gener de 1958: expedient de l'Ajuntament en què es consigna la subvenció a Falange per als actes commemoratius de la “liberación”. La relació de factures derivades de les festes puja 26.183,70 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

     

27/1/1958: Factura d'Ignasi Prat per muntar i desmuntar cortines al cine Olímpia en el míting de l'aniversari de la "liberación"; en total, l’import és de 410 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

1959

   

Programa oficial de les festes de la “liberación” de l'any 1959. (Arxiu Municipal de Manresa).

Torna a dalt