El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Cossos civils i militars

Text Introductori

Exèrcit

Guàrdia Civil

Policia i Guàrdia Urbana

Jutges i fiscals

Text Introductori

A més de la Policia Municipal -sota el comandament de Francesc Gual Vilaseca- altres forces que tenien cura de l'ordre públic i de la repressió al servei del règim franquista eren l'exèrcit, la Guàrdia Civil i l'anomenada policía gubernativa.

La Guàrdia Civil disposava d'una casa cuartel al carrer de Carrió, tot i que insuficient per a les seves necessitats. Per aquest motiu, quan va substituir l'exèrcit com a màxim responsable de la vigilància de la presó de Manresa, els nous efectius d'aquest cos van haver de ser allotjats a l'edifici de l'antic col·legi de Sant Ignasi, cedit per l'Ajuntament. Fins a l'any 1954 no fou inaugurada la caserna actual, a la carretera de Cardona.

Per la seva banda, la presència de l'exèrcit a Manresa datava ja de molts anys abans i era ben vista per comerciants i industrials de la ciutat, ja que eixamplava les seves possibilitats de negoci.

L'any 1949 Manresa es constituí en seu de la 42ª Divisió, el general en cap de la qual establí la seva residència a la ciutat. D'aquesta manera, hi havia una comandància militar, situada al carrer de Barcelona, sota la direcció d'un general, a més de l'edifici de la caserna del Carme, sota el comandament d'un tinent coronel, lloc on es concentrava la major part de les tropes. Així, l'any 1951, hi havia 23 efectius a la comandància i 582 a la caserna.

Finalment, dins l'àmbit civil, cal esmentar el paper de l'anomenada justícia municipal, amb fiscals inclosos, dins d'aquesta tasca de vigilància i control de la població, que queda ben clara atès el mèrit fonamental que havien de reunir els qui aspiraven a ocupar aquests càrrecs: "adhesión al Régimen", tot plegat "por Dios, por España y por su Caudillo Franco".

Torna a dalt