El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Telegrames de l'Ajuntament de Manresa al general Franco

Text introductori

El culte a la personalitat del líder -a qui s'havia d'obeir cegament- que caracteritzava la dictadura es manifestava també a Manresa en els telegrames de "adhesión inquebrantable" que les autoritats locals trametien al general Franco.

Qualsevol motiu era bo i/o convenient per retre homenatge a la màxima autoritat de l'Estat qui, en ple segle XX, decidia els afers a l'estil d'un antic cabdill medieval.

A grans trets, podem agrupar temàticament aquest conjunt de telegrames de felicitació en els continguts següents:

- Aniversaris del Glorioso Movimiento Nacional (és a dir, de la Guerra Civil).

- Aniversaris de la seva proclamació com a cap d'Estat.

- Diversitat de mostres de "afirmación patriótica", "adhesión al Régimen" i "gratitud" a la figura de Franco.

- Missatges de caire encara més personal: felicitacions anuals per la seva onomàstica, o bé fins i tot per les seves noces d'argent.