El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Referendum de la "Ley de Sucesión" (6-7-1947)

Text introductori

Acabada la II Guerra Mundial, Espanya quedà aïllada internacionalment. Ni tan sols fou admesa a l'ONU, els països integrants de la qual debatien el futur de la dictadura franquista.

En aquest context, i davant la necessitat d'afluixar la pressió de les democràcies occidentals, el govern convocà, pel mes de juliol de l'any 1947, el referèndum de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Segons aquesta llei, "España se constituye en Reino". També establia que el successor de Franco seria proposat per ell mateix. De manera indirecta, obria la possibilitat al retorn de la monarquia borbònica.

Els resultats oficials d'aquest referèndum, realitzat sense les mínimes garanties democràtiques, foren d'un 89% de participació (el vot era obligatori), amb un 93% de vots afirmatius, un 4'7% de negatius i un 2'3% de blancs o nuls.

A Manresa les dades oficials foren semblants, tot i que amb una participació lleugerament inferior. A banda d'aquests resultats, podrem veure en aquest apartat amb quines raons el govern franquista estimulava la participació, quin tipus de propaganda es féu -com ara recordar l'espantall del "odio rojo"- i la implicació activa de l'alcaldia en tot aquest engranatge, inclòs el recordatori de l'obligació d'anar a votar, fet que seria controlat "por los Agentes de la Autoridad".