Dedicatòria de Mossèn Vidal (any 1934)

18/3/1934. Foto de Mn. Josep Vidal Bres (1864-1942), vicari del Poble Nou de Manresa, dedicada a Joan Jorba Rius. La fotografia està feta a l’entrada de l’església de Sant Josep del Poble Nou i s’hi veu Mn. Vidal, amb tot de canalla, amb ciris davant la imatge de Sant Josep. A la dedicatòria deia: "A mon respectable don Joan Jorba, en la festa dels meus LXX anys i record a son il·lustre pare Pere Jorba. Son afm. servidor, Josep Vidal, pvre."