Visites del bisbe Joan Perelló (anys 1927 i 1945)

Festa Major de 1927. Arc triomfal aixecat al carrer del Born entre la botiga Jorba del carrer del Born 23 i els magatzems Jorba de la Plaça de Sant Domènec amb motiu de la visita del bisbe Joan Perelló que tot just feia 15 dies que havia pres possessió del càrrec de bisbe de Vic. A la part superior podem llegir “La casa Jorba al Ilmo. y Rvdmo. P. Juan Perelló obispo de Vich”.

Festa Major de 1927. El bisbe Joan Perelló (amb birret, a la part inferior dreta de la foto) a l’inici del carrer de les Piques beneint la banda de música.

Festa Major de 1927. El bisbe Joan Perelló, amb la mitra, al carrer de Vallfonollosa, davant de la casa Guitart, venint de la Seu.

24/10/1945. El bisbe Joan Perelló retratat al xamfrà dels Magatzems Jorba amb ocasió de la seva visita als magatzems. A la seva esquerra hi ha Pere Jorba Puigsubirà, nebot de Joan Jorba Rius i gerent dels Magatzems Jorba. En la segona foto es veu el bisbe contemplant l’aparador principal de Can Jorba, on hi havia exposada la maqueta del retaule de l'altar major de Santa Maria d'Igualada.