Lliurament d’una bandera al batalló (any 1929)

8/12/1929. A causa d’una reorganització de les unitats de muntanya de l’exèrcit espanyol feta pel directori militar del general Primo de Rivera, el cos d’exèrcit instal·lat a la caserna del Carme passà a denominar-se Batallón de Montaña Reus número 6 i se li va fer lliurament de la bandera oferta per la ciutat de Reus en un acte oficial. A sobre l’entaulat, a l’esquerra, veiem el tinent coronel Emeterio Saz Alvarez, comandant de la Caserna de Manresa; Maria Montardit Figueras, filla de l’alcalde i padrina de l’acte; el capità general de Catalunya, Emilio Barrera i, al fons, el canonge de la Seu Josep Alabern, el qual beneí la bandera.

8/12/1929. Imatge de l’alcalde de Manresa Josep Montardit Garcia amb el tinent coronel Emeterio Saz, comandant de la caserna de Manresa; d’esquena, i el capità general de Catalunya Emilio Barrera (1869-1943).

8/12/1929. L’acte es va celebrar a l’aire lliure, davant dels porxos de l’Ajuntament de Manresa. A la imatge identifiquem en Jorba Jorba i Rius, amb un gran bigoti blanc, a la dreta de la foto, entre les autoritats que hi assistien, davant de la popular Fonda de Sant Antoni.