Visita de la Verge de Fàtima (any 1950)

13/5/1950. Recepció de la Mare de Déu de Fàtima, que procedia de Rajadell, a l’encreuament de la Carretera de Cardona amb el carrer del Bruc. A l’entaulat hi ha el bisbe de Vic, Joan Perelló, a la seva dreta l’alcalde accidental, Pere Carreras, i diverses autoritats civils, militars i eclesiàstiques. En aquestes festes es va utilitzar per primera vegada públicament la llengua catalana a Manresa, després de la guerra civil, tal com es veu en les banderoles on posa “Auxili dels cristians”. La imatge de la Mare de Déu de Fàtima es va portar a la Seu de Manresa i, als seus peus, s’hi van asseure un nen i dues nenes, vestits de pastorets, que representaven els tres pastorets portuguesos als quals es va aparèixer el 1917.

Maig de 1950. Diferents arcs festius: arc festiu instal·lat al carrer del Born, davant la pastisseria L’Englantina amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Fàtima; arc instal·lat al carrer del Born, entre la Llibreria Rubiralta i Ca la Buresa; i arc festiu i garlandes instal·lades al Carrer de Puigterrà de Dalt.

Maig de 1950. Autoritats eclesiàstiques al carrer del Born, presidides pel bisbe de Solsona Vicent Enrique i Tarancón (1907-1994).

14/5/1950. Processó de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima pel Passeig de Pere III de Manresa, davant la casa Padró. Hi van assistir diversos malalts, estirats en lliteres, que demanaven la seva curació.