Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Abadal Morera, Josep Maria

Cognoms i noms: 

Abadal Morera, Josep Maria

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
37
Gènere: 

H

Professió: 

farmacèutic

Veïnatge: 

Puig-reig

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Càrrec polític: 

Càrrec polític sense determinar

Altres càrrecs: 

Jutge municipal de Puig-reig

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

15 anys de reclusió temporal

Commutació: 

6 anys i 1 dia de presó menor

Data d’inici de privació de llibertat: 

08/02/1939

Data de llibertat condicional: 

06/06/1941

Data de llibertat definitiva: 

03/03/1945

Durada de la privació de llibertat: 

2 anys, 3 mesos i 29 dies

Presons: 

Manresa, Berga, Model (Barcelona)

Observacions: 

Desterrat a València en obtenir la llibertat condicional.

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)