Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Abel Sabata, Benet

Cognoms i noms: 

Abel Sabata, Benet

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
35
Data de naixement: 

15/06/1902

Gènere: 

H

Professió: 

mecànic/ xofer

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Camps de concentració: 

Santander

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes