Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Abelló Fainé, Josep

Cognoms i noms: 

Abelló Fainé, Josep

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
19
Data de naixement: 

14/08/1919

Gènere: 

H

Professió: 

barber

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Camps de concentració: 

Santoña (Cantàbria)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes