Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Aguilera Úbeda, Antonio

Cognoms i noms: 

Aguilera Úbeda, Antonio

Lloc de naixement: 

Almeria

Província de naixement: 

Almeria

Edat: 
36
Data de naixement: 

03/01/1902

Gènere: 

H

Professió: 

telegrafista/ ferroviari

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

Sobreseïment de la causa

Data de llibertat definitiva: 

25/12/1939

Presons: 

Manresa, Model (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)