Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alía Castro, Rafael

Cognoms i noms: 

Alía Castro, Rafael

Lloc de naixement: 

Madrid

Província de naixement: 

Madrid

Edat: 
20
Data de naixement: 

21/06/1918

Gènere: 

H

Professió: 

sabater

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Data d’inici de privació de llibertat: 

22/12/1938

Camps de concentració: 

Santoña (Cantàbria)

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 178

Observacions: 

Fet presoner a Seròs (Lleida).

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes