Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alcubierre Peleato, Jacinto

Cognoms i noms: 

Alcubierre Peleato, Jacinto

Lloc de naixement: 

Lleida

Província de naixement: 

Lleida

Edat: 
34
Data de naixement: 

19/11/1905

Gènere: 

H

Professió: 

ferroviari/ factor

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Càrrec sindical: 

Secretari de la delegació local del sindicat ferroviari (UGT)

Altres càrrecs: 

Membre de la Comissió d'Evacuació de Població Civil

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

12 anys i 1 dia

Commutació: 

1 any

Data d’inici de privació de llibertat: 

27/02/1939

Data de llibertat definitiva: 

27/02/1940

Durada de la privació de llibertat: 

1 any

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 7

Presons: 

Model (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)