Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alonso Iranzo, José

Cognoms i noms: 

Alonso Iranzo, José

Edat: 
18
Data de naixement: 

04/04/1886

Gènere: 

H

Professió: 

obrer

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 178 (Seròs, Lleida)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes