Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alonso Morales, Pedro

Cognoms i noms: 

Alonso Morales, Pedro

Lloc de naixement: 

Mojácar

Província de naixement: 

Almeria

Edat: 
25
Data de naixement: 

02/01/1914

Gènere: 

H

Professió: 

minaire/ peó

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Federació Anarquista Ibèrica (FAI)

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

rebel·lió/ rebel·lió militar

Condemna: 

6 anys i 1 dia

Commutació: 

1 any de presó menor

Data d’inici de privació de llibertat: 

07/06/1939

Data de llibertat definitiva: 

31/07/1940

Durada de la privació de llibertat: 

1 any, 1 mes i 24 dies

Presons: 

Central de Valdenoceda (Burgos), Model (Barcelona), Manresa

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model (Presó de Manresa)

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació4: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació5: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes