Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alonso Temporal, José

Cognoms i noms: 

Alonso Temporal, José

Gènere: 

H

Veïnatge: 

Manresa

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 19

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes