Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alsina Farriols, Andreu

Cognoms i noms: 

Alsina Farriols, Andreu

Lloc de naixement: 

Puig-reig

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
43
Gènere: 

H

Professió: 

empleat

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Càrrec polític: 

Membre del Consell Municipal de Manresa

Filiació sindical: 

Sindicat de Contramestres, Ajudants i Preparadors de Teixits “El Ràdium” (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

12 anys i 1 dia de reclusió temporal

Commutació: 

4 anys de presó menor

Llibertat vigilada : 

Data de llibertat condicional: 

05/02/1943

Data de llibertat definitiva: 

19/08/1946

Presons: 

Manresa

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model