Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Alsina Fité, Bru

Cognoms i noms: 

Alsina Fité, Bru

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
22
Gènere: 

H

Professió: 

dependent

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Camps de concentració: 

Lleida

Fons procedència documentació1: 

Testimoni familiar