Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Amorós Pla, Roser

Cognoms i noms: 

Amorós Pla, Roser

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
43
Gènere: 

D

Professió: 

mestressa de casa

Veïnatge: 

Sant Vicenç de Castellet

Estat civil: 

Casada

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Condemna: 

12 anys i 1 dia de reclusió temporal

Data d’inici de privació de llibertat: 

26/04/1939

Presons: 

Presó Les Corts (Barcelona)

Observacions: 

Anomenada "la pujoleta"

Fons procedència documentació1: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model