Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Antonés Abad, Adolfo

Cognoms i noms: 

Antonés Abad, Adolfo

Edat: 
40
Gènere: 

H

Professió: 

xofer

Veïnatge: 

Manresa

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Camps de concentració: 

Tallers (Barcelona), Reus

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació2: 

Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG)