Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Arnau Cos, Jaume

Cognoms i noms: 

Arnau Cos, Jaume

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
26
Data de naixement: 

22/02/1913

Gènere: 

H

Professió: 

sabater

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Federació Anarquista Ibèrica (FAI)/ Joventuts Llibertàries (JJ LL)

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Càrrec sindical: 

Vocal del sindicat del cautxú

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

15 anys de reclusió temporal

Llibertat vigilada : 

Indult: 

Data d’inici de privació de llibertat: 

28/03/1939

Data de llibertat condicional: 

24/10/1943

Durada de la privació de llibertat: 

3 anys, 7 mesos i 20 dies

Camps de concentració: 

Santa María de Huerta (Sòria), Palacio Medinaceli (Sòria)

Presons: 

Manresa, Model (Barcelona)

Observacions: 

Presentat a les tropes franquistes a Rugilla (Guadalajara).

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes

Fons procedència documentació4: 

Arxiu Municipal de Manresa (AMMA): Padró de 1940

Fons procedència documentació5: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)