Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Arola Pons, Josep

Cognoms i noms: 

Arola Pons, Josep

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
20
Data de naixement: 

29/09/1918

Gènere: 

H

Professió: 

escrivent

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Solter

Durada de la privació de llibertat: 

2 mesos

Camps de concentració: 

Cervera

Fons procedència documentació1: 

Associació Memòria i Història de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Padró de 1936