Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Artigas Marí, Margarida

Cognoms i noms: 

Artigas Marí, Margarida

Lloc de naixement: 

La Pobla de Claramunt

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
73
Gènere: 

D

Professió: 

mestressa de casa

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Vídua

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

rebel·lió/ rebel·lió militar

Condemna: 

6 anys i 1 dia

Data d’inici de privació de llibertat: 

06/09/1939

Data de llibertat condicional: 

20/06/1941

Durada de la privació de llibertat: 

1 any, 9 mesos i 14 dies

Presons: 

Manresa, Presó de Dones de Les Corts (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model (Presó de Dones de Les Corts)

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes