Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Bravo Soler, Antonio

Cognoms i noms: 

Bravo Soler, Antonio

Lloc de naixement: 

Cuevas del Almanzora

Província de naixement: 

Almeria

Edat: 
30
Gènere: 

H

Professió: 

obrer/ peó

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Marxista

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Condemna: 

12 anys i 1 dia

Llibertat vigilada : 

Batallons de treballs forçats: 

Batalló de Treballadors núm. 6

Presons: 

Sant Miquel dels Reis (València)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)