Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Campos Solervicens, Josepa

Cognoms i noms: 

Campos Solervicens, Josepa

Lloc de naixement: 

Navarcles

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
25
Data de naixement: 

19/02/1914

Gènere: 

D

Professió: 

caixera

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Soltera

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Filiació sindical: 

Unió General de Treballadors (UGT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Condemna: 

Absolució

Data d’inici de privació de llibertat: 

18/05/1939

Data de llibertat condicional: 

13/07/1939

Durada de la privació de llibertat: 

1 mes i 25 dies

Presons: 

Manresa, Presó de Dones de Les Corts (Barcelona)

Observacions: 

Jutjada juntament amb el seu novio Pere Forasté.

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model (Presó de Dones de Les Corts)

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació3: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Informes