Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)