Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Del total de persones privades de llibertat, què sabem respecte al gènere i a l’estat civil?

Classificació per gènere:

Total 1.821 100%
Homes 1.747 95,9%
Dones 74 4,1%

 

Classificació per estat civil:

Total de qui es coneix l'estat civil 1.595 100%
Casats 879 55,1%
Solters 678 42,5%
Vidus 38 2,4%