Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Els noms: cens de la població manresana privada de llibertat sota el franquisme

El cens que es pot consultar en aquest web inclou aquelles persones que van néixer a Manresa –encara que no hi visquessin-, com també aquelles que hi residien quan van ser privades de llibertat, malgrat que no hi haguessin nascut. No s’hi han inclòs les persones que van estar recloses en camps de concentració estrangers, en el marc de la Segona Guerra Mundial (França, Alemanya...). Igualment, n’han quedat fora aquells casos en què la durada de la privació de llibertat va ser inferior a un dia.

La informació que hi apareix s’ha extret de les diferents fonts documentals que han estat consultades. Cal advertir, però, que en força casos aquesta documentació presenta incoherències, fet que segurament cal atribuir al col·lapse administratiu derivat de la saturació dels establiments penitenciaris durant la immediata postguerra. Per aquest motiu, els responsables del web us agrairan que els comuniqueu qualsevol error que hi detecteu, sigui per inexactituds en les dades recollides, sigui per omissions. Podeu fer arribar les vostres observacions al correu memoria@memoria.cat.