Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

En quin tipus d’establiments penitenciaris van patir privació de llibertat aquestes persones?

 Unitats de reclusió:

Camps de concentració 826 40,2%
Batallons de treballs forçats 370 18,0%
Presons 861 41,9%

 

Ingressos en batallons de treballs forçats:

Batallons de Treballadors (BTT)

370 90%
Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors (BDST) 34 8,3%
Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors Penats (BDSTP) 7 1,7%

 

Estades en presons:

Total d'estades conegudes en presons 1.373 100%
Estades en una presó 861 62,8%
Estades en dues presons 364 26,5%
Estades en tres presons 117 8,5%
Estades en quatre presons o més 30 2,2%