Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Es pot saber l’impacte social que representa aquesta xifra?

Total població manresana el 1936 36.476 100%
Població privada de llibertat 1.821 5%
Fills i cònjuges 1.968 5,4%