Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Feliu Miró, Antònia

Cognoms i noms: 

Feliu Miró, Antònia

Lloc de naixement: 

Berga

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
39
Data de naixement: 

14/01/1900

Gènere: 

D

Professió: 

mestressa de casa

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casada

Filiació política: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Impulsora grup femení de Manresa

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

rebel·lió/ rebel·lió militar

Condemna: 

6 anys i 1 dia de reclusió major

Commutació: 

6 anys de reclusió menor

Llibertat vigilada : 

Data d’inici de privació de llibertat: 

20/10/1939

Data de llibertat condicional: 

10/02/1942

Durada de la privació de llibertat: 

2 anys, 3 mesos i 21 dies

Presons: 

Manresa, Presó de Dones de Les Corts (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació2: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)