Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Homs Montserrat, Marià

Cognoms i noms: 

Homs Montserrat, Marià

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
37
Data de naixement: 

17/05/1901

Gènere: 

H

Professió: 

músic/ professor de música/ escrivent

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació política: 

Estat Català (EC)

Altres càrrecs: 

Director de l'Escola de Música de Manresa

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

auxili a la rebel·lió

Condemna: 

9 anys de presó major

Commutació: 

6 anys

Llibertat vigilada : 

Data d’inici de privació de llibertat: 

24/04/1939

Data de llibertat condicional: 

23/11/1942

Data de llibertat definitiva: 

05/12/1944

Durada de la privació de llibertat: 

3 anys, 6 mesos i 30 dies

Presons: 

Manresa, Model (Barcelona)

Fons procedència documentació1: 

Arxiu Comarcal del Bages (ACBG): Fons Junta de Libertad Vigilada de Manresa

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model

Fons procedència documentació3: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)