Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

I la filiació sindical?

 

Total filiació sindical coneguda 396 100%
CNT 209 52,8%
UGT 172 43,4%
Unió de Rabassaires 13 3,3%
D'altres 2 0,5%