Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Llop Estupiñà, Ceferí

Cognoms i noms: 

Llop Estupiñà, Ceferí

Lloc de naixement: 

Manresa

Província de naixement: 

Barcelona

Edat: 
23
Data de naixement: 

16/08/1916

Gènere: 

H

Professió: 

adober

Veïnatge: 

Manresa

Estat civil: 

Casat

Filiació sindical: 

Confederació Nacional del Treball (CNT)

Jurisdicció militar/ consell de guerra: 

Delicte: 

rebel·lió/ rebel·lió militar

Condemna: 

Pena de mort

Data d’execució pena de mort: 

09/08/1939

Lloc d’execució pena de mort: 

Barcelona

Presons: 

Model (Barcelona)

Observacions: 

Executat al Camp de la Bota. Enterrament: Fossar de la Pedrera. Informació: http://www.francescabad.com/campdelabota/ i http://www1.memoria.cat/censpresos/content/les-condemnes-mort-la-privaci...

Fons procedència documentació1: 

Govern Militar: Tribunal Militar Territorial Tercer (Barcelona)

Fons procedència documentació2: 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC): Fons Presó Model